Sex punkter om sömn och återhämtning för idrottare

1. Återhämtning under natten Upp till 95 procent av återhämtningen sker på natten då vi sover. Hur mycket vi återhämtar oss under natten beror på 1) antalet timmar vi sover samt 2) hur bra sömnkvaliteten är under de timmarna. Ungefär 25 procent av sömnen är vanligtvis så kallad djup, återhämtande sömn för en vuxen person.Continue reading “Sex punkter om sömn och återhämtning för idrottare”