Sömnskola på jobbet eller i föreningen

  • Fem st 30-minuters veckovisa digitala eller fysiska träffar
  • Under träffarna blandar vi teori och praktik.
  • Mellan träffarna tränar deltagarna på egen hand ca fem minuter per dag och alla övningar görs sittande på stol i vanliga vardagskläder.
  • Kontakt mellan deltagare och Johnny mellan träffarna

Syftet är att ge deltagarna enkla verktyg så att de själva kan lära sig påverka insomning och/eller sömn.

Över 80% av deltagarna i den pågående gruppen sover bättre efter tre veckor. Vi träffas en gång i veckan i 30 minuter och däremellan tränar de 4-5 minuter själva vid läggdags.

Johnny i mars 2022

Övningarna är korta, enkla och effektiva. Perfekt för vår moderna livsstil.

Pris

Företag och liknande organisationer Skolor, föreningar och liknande
Sömnskola550€375€

10 procents moms, samt eventuella resekostnader tillkommer. Vid avbokning mindre än två veckor innan det överenskomna datumet faktureras 50 procent av det överenskomna arvodet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s